2 – Grundläggande Kylprocess

I detta avsnitt så kommer vi gå igenom de mest grundläggande kunskaperna som behövs för att förstå en kylprocess. Tänk på att det är smart att föra lite anteckningar under vägens gång.

Avsnittet avslutas med ett kunskapstest som du måste bli godkänd på för att kunna gå vidare till nästa modul.