3 – Läcksökning

Denna modul kommer att gå igenom de regelverk och krav som bestämmer hur vi ska genomföra läcksökningar av kylmaskiner innehållandes F-Gaser. Maskiner som anses ha en stor miljöpåverkan vid läckage behöver regelbundet läcksökas och kontrolleras noggrant.

Vi kommer att beröra såväl metoder för läcksökning samt bestämmelser angående intervaller för återkommande läcksökningar baserat på produktens Co2ekv, vilket avgör hur pass miljöfarlig maskinen potentiellt skulle kunna vara vid händelse av läcka.

Modulen kommer att avslutas med några kontrollfrågor rörande läcksökning och relger kring detta.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.