6 – F-gas Certifikat (Kylcertifikat)

I denna modul så går vi igenom förutsättningarna för de olika certifikat som finns inom EU samt Sveriges special certifikat för just fordons branschen. Här är det extra viktigt att själv anteckna och skriva ner vad som gäller för olika certifikat. Detta är väldigt viktigt att ha kännedom om på provet och det är inte helt lätt att bläddra i lagtexterna efter dessa regelverk.

Även denna modul avslutas givetvis med ett par kontrollfrågor för att se om du har snappat upp vad som gäller.