För att ansöka om kylcertifikat krävs att du avlägger teoretiskt och praktiskt prov på något av de olika examinationscentra runt om i landet. Om du har certifikat i aktuell kategori sedan tidigare krävs endast ett nytt teoretiskt prov vart femte år; kallat omexaminering. Efter avlagda prov ansöker du om personligt kylcertifikat hos Incert. De olika kylcertifikaten är indelade enligt följande kategorier:

  • Kategori I. Ingrepp för alla fyllnadsmängder
  • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder ˂3kg
  • Kategori III. Återvinning av fyllnadsmängder ˂3 kg
  • Kategori IV. Läckagekontroller utan att göra ingrepp
  • Kategori V. För mobila A/C ˂3 kg

Vi på KCU hjälper dig med förberedande utbildning inför praktiskt och teoretiskt prov. Du är även välkommen att endast göra proven (examinering) hos oss.

Nyexaminering innebär både teoretiskt och praktiskt prov. För dig som idag inte har något certifikat i aktuell kategori eller där ditt gamla gått ut med mer än 6 månader.

Omexaminering innebär endast teoretiskt prov. Du måste ha certifikat i aktuell kategori som inte gått ut med mer än 6 månader.

För mer information kring lagar & förordningar, företagscertifikat, personcertifikat och årliga intyg se Incerts hemsida

För bra information om f-gaser och periodiserad läckagekontroll se alltomfgas.se

<— Tillbaka