Grundläggande förståelse

Maskiner med köldmedium

Apparater och maskiner som innehåller köldmedium kan användas för att antingen kyla ner utrymmen eller värma upp utrymmen. Antingen kan det vara en värmepump som vi kan ha nytta av för att värma upp en byggnad på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Eller så kan det vara ett kylrum där vi vill ha möjlighet att hålla livsmedel rätt tempererade. Användningsområdena är jättemånga. Allt från, AC i bilar och hus till Kyl och Frys produkter för livsmedel och annat. Eller ishallar och hockeyrinkar eller för att kyla serverhallar eller industri maskiner.

Men oavsett vilken typ av maskin vi har så handlar det i slutänden om att göra samma sak. VI ska ta upp energi (läs värme) på en plats för att sen avge energi (läs värme) på en annan plats. Vi producerar alltså inte kyla utan vi transporterar bort värme.

Om målet är att vi ska värma en plats så tar vi energi från ett annat ställe och transporterar den energin till platsen vi vill värma.

Om vi istället har som mål att kyla ner en plats så måste vi ta energin som befinner sig där och transportera ut den och lämna av värmen någonstans.

Köldmedium – får processen att fungera

Ett kyl/värme system måste bestå av ett antal delar som bildar en sluten krets där ett köldmedium kan cirkulera för att transportera energi (värme) från en plats till en annan. Vi kommer att gå igenom detta i detalj längre in i kursen men just nu så ska vi fokusera på själva köldmediet. Det är inte alla köldmedier som kräver certifikat men väldigt många maskiner som används i kyl och värmepumps sammanhang innehåller Fluorerade växthusgaser som köldmedium. Många av dessa är miljöfarliga och kräver därför certifikat för att få hanteras och det är därför vi behöver ha dessa F-gas certifikat (Kylcert) för att få utföra ingrepp.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.