Köldmedietank

Kommer mer inom kort

Även en tank kan placeras i vätskeledningen som kommer ut ur kondensorn. Detta är särskilt bra ur service synpunkt eftersom det finns en liten behållare i maskinen där vi kan fylla på medium i vätskeform och även tappa ur medium smidigt. Eller kanske stänga in mediet där medans vi utför ingrepp i andra delar av anläggningen utan att behöva tömma allt om det nu är en stor maskin.

Vissa maskiner som har varierande kylbehov med många olika förångare i kretsen kan också vara i behov av en buffert tank lite köldmedietanken för att ackumulera volymen någonstans när behovet av kyleffekt är lågt och väldigt lite flöde räcker. Det minskar också risken för “flashgaser” som alltså är icke kondenserat medium, genom att vätskan i tanken kan kylas ner ytterligare lite så att underkylningen förbättras.