Kompressorn

Hjärtat i processen

Kompressorn i ett kylsystem är pumpen som får allt att cirkulera. Med den TILLFÖR vi effekt i systemet. Den är direkt nödvändig för att pumpa runt det köldmedium som ska ge oss våran värme eller kyla beroende på om vi har en värmepump eller kylmaskin. Det är väldigt viktigt att köldmediet som kommer in i en kompressor är i gasform så att den klarar av att komprimera mediet. Skulle det av misstag komma in som vätska så kommer kompressorn få det väldigt jobbigt med att lyckas komprimera mediet.

Kolvkompressor från Bitzer

Köldmedium i gasform

En kompressor arbetar med att komprimera köldmediet vilket leder till att köldmediet ökar kraftigt i temperatur på grund av kompressionen som sker. Något som är väldigt viktigt för att vi ska kunna avge värme. Det är väldigt svårt för en kompressor att komprimera vätska i jämförelse med gas eftersom när köldmediet är i vätskeform så är redan molekylerna väldigt tätt packade (densiteten på köldmediet är alltså väldigt hög), de är inte lätt att packa ihop dem ännu mer så risken för att kompressorn skadas är då stor. Enkelt beskrivet så betyder det att köldmedievätskan hittar in i kompressionskammaren och då tar det tvärstopp för kompressorn som inte klarar av att jobba vidare. Detta fenomen brukar kallas för vätskeslag.

Men om köldmediet istället är i gasform så är molekylerna inte alls lite ihoptryckta (densiteten är då istället ganska låg) vilket gör att det finns större möjligheter att komprimera köldmediet. Det är alltså viktigt att vi ser till att köldmediet som kommer in i kompressorn är i gasform.

Exempel

Vi kan ta en cykelpump som exempel, om vi använder pumpen för att fylla vårt cykeldäck med luft så kanske du har märkt att under tiden som du komprimerar luften i pumpen och pressar in det i cykeldäcket så blir själva pumpen varm. Detta uppstår pågrund av att vi komprimerar luften och det uppstår värme när molekylerna i luften trycks ihop på en mindre yta än innan.

Om vi istället hade haft till exempel 1 Liter vätska som vi sätter under tryck så kommer den volymen inte att tryckas ihop nämnvärt mycket eftersom molekylerna redan är väldigt tätt packade. Om den vätskan skulle ta sig hela vägen in i kompressorn och vi ska försöka komprimera ihop vätskan så kommer det att ta tvärstopp och risken för skador är då stor eftersom vätskan inte kan tryckas ihop mer än vad den redan har gjort. Med andra ord det vi kallar för ett vätskeslag.

Olika typer av kompressorer

Här följer några videoklipp på olika typer av kompressorer som är vanligt förekommande i olika typer av kyl och värmepumps utrustningar.

Kolvkompressor

Principen för denna typ av kompressor är att man släpper in köldmediet med lågt tryck och låg temperatur via kompressorn sugsida in i kompressor inneslutningen och leder sedan in mediet i inloppet på cylindern. Väl där så komprimerar kolven köldmediet så att molekylerna pressas ihop och så släpper man ut den komprimerade varma gasen via kompressorns utlopp vidare i kretsen. Köldmediet ser samtidigt till att kyla kompressorn så att den får rätt arbetstemperatur. Denna typ av kompressor är inte rotations känslig, för även om den snurrar i vänster eller högervarv så kommer kolvarna alltid att löpa upp och ner i cylinderloppet oavsett vad.

Scroll kompressor

Likt kolv kompressorn så släpper man in köldmediet i inneslutningen och det är lågt tryck och låg temperatur. Man leder in mediet i spiralen som videon ovanför visar. Ju längre in i spiralen vi kommer desto högre blir trycket eftersom vi komprimerar mediet och i centrum är trycket som högst. Där kan vi ta ut våran komprimerade hetgas. Om denna kompressor skulle gå åt fel håll så blir det ingen kompression och den går sönder ganska så snart. Här är det viktigt med en vakt som kontrollerar att fasföljden är korrekt.

Rotations kompressor

Rotations kompressorn är en tystare och mer kompakt modell jämfört med scroll kompressorn. Den har sina rörliga delar nerflyttade till botten vilket gör att vi får en tystare och mer vibrationsfri gång. Mängden smörjolja kan även den reduceras. I övrigt så är principen likvärdig då man släpper in lågtrycks medium på ena sidan som man sedan komprimerar och trycker ut som hetgas på andra sidan av kammaren.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.