Påverkan på arbetsmiljön

När vi pratar om de naturliga köldmedierna så har de många gånger betydligt mindre eller ingen påverkan på den globala miljön. Men de ställer höga krav på tillverkarna att göra maskinerna säkra eftersom de då många gånger istället är brandfarliga eller giftiga eller jobbar på väldigt höga tryck. Samma stora krav ställs på de personer som ska arbeta med dessa maskiner. Det blir väldigt viktigt att känna till riskerna vid de olika typerna av ingrepp som kan förekomma på en produkt.

Man behöver göra en betydligt mer omfattande riskanalys vid arbetet med denna typ av medier, de största riskerna med dessa medier är ju givetvis vid hanteringen och servicen som kyltekniker utför.

Här är en lista över saker att tänka på vid ingrepp och servicejobb på denna typ av maskiner:

  • Är mina verktyg anpassade för mediets säkerhetsgrupp?
  • Hur ser platsen runt maskinen ut?
  • Är det dammigt och mycket brännbara material?
  • Finns det tillräcklig ventilation?
  • Har jag rätt skyddsutrustning?
  • Finns det risk att någon annan person i närheten kan råka påverka arbetet?
  • Har jag kunskap det specifika mediets egenskaper?

Givetvis behöver man också noggrant analysera risker vid installation och projektering av dessa maskiner. Med avseende på oavsiktliga läckage, annan eventuell yttre påverkan på maskinernas funktion och mycket mycket mer. Exempelvis medför brandfarliga/explosiva medier nya typer av risker jämfört med tidigare men med en väl utförd riskanalys och rätt typ av skyddsåtgärder så är man väl förberedd att utföra dessa typer av arbete. Om du är intresserad av at veta mer om Naturliga köldmedier så rekommenderar vi att du även går våra kurser i denna typ av medier (Kommer inom kort att vara tillgängliga här på KCU – Akademi)

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.