Temperatur

I Europa så använder vi ju normalt sett enheten Celsius när vi pratar om temperaturer. Men ibland kan man se att tillverkare skriver till exempel grader i Kelvin istället. Detta är på grund av att Kelvin är SI-enheten för temperaturmätning. Till och med våra svenska tillverkare av maskiner använder Kelvin många gånger för att ange det vi brukar kalla för Delta T. Delta står för differens och T står för temperatur. Så när vi ska ta mätvärden och jämföra mellan två olika punkter så kan vi kalla det för Delta T.

Exempel:
En värmepumps tillverkare skriver att det ska vara ett Delta T på 8 grader Kelvin om vi mäter inkommande och utgående vatten till elementen i huset. Så om det går ut 48 gradigt vatten så ska det komma tillbaka som 40 grader. Då är skillnaden/deltat är 8 grader.

Kelvin jämfört med Celsius

Kelvins skala utgår från 0 grader Kelvin vilket då ska motsvara den kallaste uppmätbara temperaturen. Där det är så kallt allt liv helt enkelt upphör helt enkelt. I grader Celsius så motsvarar det ca -273 grader Celsius. Den skalan är istället baserad på egenskaperna som vatten har vid olika temperaturer. Det vill säga att vid 0 grader Celsius så sker en omvandling från fast till flytande form när det gäller vatten och vid 100 grader Celsius så övergår vatten från flytande till gasform/ånga.

Något som är väldigt viktigt att känna till är att olika typer av medier har väldigt olika punkt som dem kokar på. Vatten kokar ju vid 100 grader under förutsättning att vi har normalt atmosfärstryck. Men om du sänker eller höjer trycket så flyttas kokpunkten och det är på detta sätt vi kan utvinna och transportera energi i en kyl / värmepumps anläggning.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.