Tryck

Definitionen av ordet tryck är hur mycket kraft som läggs på en specifik yta. Med andra ord Kraft per ytenhet

Tryck kan mätas i många olika skalor och storheter. Våran vanligaste enhet i branschen är Bar. Men även Pascal förekommer på vissa typer av instrument då det är mer vanligt i andra delar av världen och det är dessutom SI-enheten för tryck.

Att kunna hoppa mellan olika storheter och skalor behöver man kunna göra som tekniker och här ska vi lära oss några knep för att komma ihåg hur man ska tänka.

Mega Pascal jämfört med Bar
1 MPa = 10 Bar (Väldigt bra att utgå ifrån)
10 MPa = 100 Bar

Om man kan komma ihåg att 1 MPa = 10 Bar så kan man enkelt hoppa mellan olika enheter genom att bara flytta decimaltecknet ett steg åt sidan. Om vi nu har 10 Bars tryck så flyttar vi tecknet ett steg till vänster så blir talet 1,0 istället. Alltså 1 MPa.

Exempel:
Vid 1,6 Bar så flyttar vi fortvarande decimalen bara ett steg åt vänster och då får vi 0,16 MPa. Och om man nu ska gå från MPa tillbaka till Bar istället så flyttar man bara decimalen åt andra hållet.

2 MPa –> 20 Bar
0,8 MPa –> 8 Bar


Olika storheter
Precis som med mått på olika vikt och längd så kan man ju redovisa tryck i olika storheter. Till exempel Mega Pascal eller Kilo Pascal eller bara Pascal.

Mega är det samma som miljon alltså sex nollor
Kilo betyder tusen vilket då blir tre nollor

Detta betyder att om vi har ett tal i Mega och ska förflytta oss till Kilo Pascal eller hela vägen till bara Pascal så får man lägga till flera nollor eller flytta decimalen 3 respektive 6 steg.

1 MPa = 1000 KPa = 1 000 000 Pa

Om vi har 0,16 Mpa så flyttar vi decimaltecknet 3 steg till höger för att få motsvarande tal i Kilo istället:
0,16 MPa = 160 kPa = 160 000 Pa

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.