Uppföljande läckagekontroller

Maskiner & aggregat som har läckt köldmedium

Alla kylmaskiner som innehåller F-gas har ju som du förstår en hel del regler för hur dem ska skötas, speciellt om man pratar om aggregat på 5ton Co2ekv och mer med medium från Bilaga I eller för 1kg köldmedium eller mer från Bilaga II. Reglerna kring Periodiska läckagekontroller och Registerföring av maskiner börjar ju räknas från 5ton Co2ekv för medium i Bilaga I eller för 1kg köldmedium i bilaga II (Eller 10ton Co2ekv alternativt 2kg köldmedium om maskinen nu var hermetiskt byggd).

Om vi nu skulle råka ut för en maskin som har dessa kontrollkrav som vi nämnt här ovanför så får de ännu större krav på kontroll om det visar sig att den har gått sönder och läckt ut köldmedium i atmosfären. När vi väl har konstaterat orsaken till läckaget och utfört en reparation på en sådan maskin så ska det dessutom ske en Uppföljande läckagekontroll, detta måste ske inom 1 månad efter att reparationen är utförd MEN som tidigast efter 24h (Detta är nytt sedan den nya förordningen). Vi åker då tillbaka till den maskinen och utför ytterligare en läcksökning och dokumenterar den i registerföringen precis som alla andra arbeten vi utför på maskinen som är relaterad till hanteringen av F-gaser.

Inom 1 månad, eller samma dag?

Tidigare så var det väldigt vanligt att dessa uppföljande kontroller skedde samma dag eller bara några få minuter efter att jobbet genomförts vilket då var helt okej med tanke på skrivningen i texten. Men nu har EU förändrat lydelsen och man ska alltså genomföra denna kontroll inom 24h till 1 månad.

Undantag
Man har dock beslutat att mobil utrustning inte behöver vänta 24h utan dessa kan kontrolleras direkt eftersom det annars skulle orsaka stora problem för yrkestrafiken och liknande om de måste återkomma igen så när inpå. Med andra ord fordon och kyl/frys trailers på lastbilar kan göra dessa kontroller samma dag.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.