Vad är Koldioxid-ekvivalenter?

Hur mycket påverkar köldmedieutsläpp våran miljö?

Du känner säkert till att våran värld står inför en framtid där vi måste jobba hårt för att begränsa utsläpp utav växthusgaser. Koldioxid (Co2) är en av de vanligaste växthusgaserna som vi mäter klimatpåverkan med.

För att vi ska kunna jämföra olika ämnens påverkan på miljön vid ett utsläpp så behöver vi likställa dessa ämnen med Koldioxid (Co2) för att lättare bilda oss en uppfattning om hur stor påverkan en viss produkt medför och speciellt köldmedier i vårat fall. Vi kallar detta för Koldioxid ekvivalenter (Co2ekv). Vi kan väldigt enkelt konstatera hur stor påverkan exempelvis en värmepump skulle ha på klimatet vid en läcka genom att multiplicera maskinens köldmediemängd i kilo med det aktuella köldmediets GWP värde (Global Warming Potential).

Vi kan till exempel räkna på en lite äldre luft/luft värmepump innehållandes köldmediet R410a. Om det skulle vara 2,5kg köldmedie i maskinen så skulle vi multiplicera detta med det specifika köldmediets GWP värde vilket i detta fall skulle vara 2088 för R410a. Resultatet blir såhär:

2,5kg x 2088 = 5220kg Co2ekv
Med andra ord så skulle ett utsläpp av 2,5kg R410a motsvara 5,220ton koldioxid!

TIPS: I appen “Ref Tools” från Danfoss som vi rekommenderat att du laddar ner i din telefon så kan du hitta alla GWP värden för alla förekommande köldmedier i världen.

Flera räkneexempel

Lista på vanliga köldmedier

 • R134a, 6kg x 1430 = 8580kg.
  Vilket blir 8,580ton
 • R404A, 2,5kg x 3922 = 9805kg.
  Vilket blir 9,8ton
 • R32 12kg x 675 = 8100kg.
  Vilket blir 8,1ton
 • R744 100kg x 1 = 100kg
  Vilket blir 0,1ton
KöldmediumGWP
R134a1430
R404A3922
R410A2088
R32675
R744 (Koldioxid)1

Att räkna åt det andra hållet

Givetvis kan vi även göra dessa uträkningar bakvänt om vi nu vet antalet Co2ekv för ett aggregat eller till exempel vill ta reda på mängden köldmedie vi kan ha som mest innan vi når vissa kritiska gränser i F-gas förordningen. Exempelvis så finns det gränser för hur stor potentiell miljöpåverkan ett aggregat får utgöra vi ett läckage innan det anses behöva registerföras och kontrolleras för läckage regelbundet vilket vi kommer prata mycket mer om längre in i kursen. Gränsen för dessa regler om Registerföring och Periodiska läckagekontroller regleras i EU förordning 2024/573. I normalfallet så ska alla maskiner innehållandes F-gas regleras när de innehåller Co2ekv motsvarande 5ton.

När måste vi registerföra maskiner innehållandes köldmedie R134a?
Vi vet att gränsen går vid 5ton, alltså 5000kg. Om vi dividerar mängden Co2ekv i kilo med mediets GWP värde så får vi fram svaret.
5000kg Co2ekv / 1430 GWP = 3,5kg

Behöver vi läcksöka R404A maskiner med 1,3kg regelbundet?
Igen så kontrollerar vi detta genom att ta 5ton, alltså 5000kg dividerat med GWP för R404A.
5000kg Co2ekv / 3922 GWP = 1,27kg
Med andra ord så är svart på frågan ja, eftersom vi måste börja läcksöka redan vid 1,27kg då det motsvarar 5ton Co2ekv.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.