Vad är egentligen ett köldmedium?

Ett köldmedium är ett energibärande arbetsmedium som används i en kylmaskin eller värmepump på grund av sina speciella egenskaper som gör att det är väldigt bra på att ta energi på en plats och avge energin på en annan plats.

Vi har ju tidigare pratat om att maskinernas uppgift är att ta värme på en plats och avge den värmen på en annan plats och för att detta ska fungera på ett effektivt vis så måste vi ha ett lämpligt köldmedium inne i kylkretsen. Vilket medium som är lämpligt för en specifik maskin kommer vi att komma in på. Det finns en hel uppsjö av olika alternativ och vi kommer att gå igenom några av de vanligaste.

Något som är genomgående för alla dessa köldmedier som vi väljer mellan är att de är väldigt snabba på att ta upp energi och lika snabba på att avge sin energi igen. När detta sker så ändras mediernas aggregationstillstånd (de går från gas till vätska eller tvärtom) beroende på om vi försöker att ta energi eller avge energi.

När vi tar energi från en plats så ökar alltså energiinnehållet i köldmediet och saker som vi värmer upp brukar ju till slut börja koka och övergå till gas/ånga. Precis som vatten börjar koka och blir vattenånga så kommer köldmedievätska att börja koka och bli köldmediegas. Våra specifika köldmedier gör detta väldigt fort och väldigt effektivt.

När vi sen ska avge energin som den varma köldmediegasen har absorberat så kommer den att tappa i temperatur eller kylas av om man så vill. Varm gas/ånga som vi börjar kyla kommer att övergå till vätskefas igen och när det skett så kan vi återigen skicka vidare vätskan för att ännu en gång absorbera/uppta energi för att bli till gasform ännu en gång, precis som vi tidigare har nämnt.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.