Vad är en F-Gas?

Fluorerade växthusgaser

Fluorerade köldmedier har använts inom kylbranschen väldigt länge och dominerar fortfarande till stora delar marknaden inom vissa området. Men många av dessa ämnen påverkar miljön och den globala uppvärmningen. Därför är dessa ämnen noga reglerade i både europeisk samt svensk lagstiftning. Exempelvis så behöver man vara Certifierad för F-gaser som tekniker för att få arbeta och hantera dessa köldmeider. Även företag behöver i många fall vara certifierade för den typen av arbeten. Dessa certifikat finns i olika kategorier beroende på vilken typ av arbeten man ska utföra. I Sverige så finns det 5st olika typer av certifikat att söka som tekniker. Vi kommer att återkomma till reglerna kring detta längre fram. Dessa gaser har också noga reglerade regler kring hantering, läcksökning och registerföring av system som innehåller över vissa mängder.

Vad betyder egentligen Fluorerad växthusgas?

Den här typen av köldmedier är syntetiskt framställda medier där man har tillsatt ämnet fluor för att få specifika egenskaper som bland annat gör att dessa ämnen blir väldigt lämpliga som köldmedier av olika anledningar. Från och med Mars 2024 så har vi fått en ny F-gas förordning från EU som dikterar reglerna för hur man ska arbeta med fluorerade växthusgaser.

Den nya förordningen EU 2024/573

Vi har sedan tidigare haft andra EU förordningar som bestämt hur vi ska jobba med F-gaser. Men med tiden så har dessa förordningar förfinats och förändrats fram till den aktuella förordning som nu kommer att gälla framöver. Synen på vilka köldmedier som ska räknas som F-gaser har nu förändrats en aning till det mer logiska hållet. Man har i den nya förordningen kommit fram till att alla gaser som innehåller fluor från och med nu ska räknas som F-gaser. Tidigare hade vi lite undantag för ett antal medier, det fanns bilagor i förordningarna som delade upp gaserna i olika grupper. Primärt hade vi Bilaga I som listade de gaser som skulle räknas som F-gaser och det var då bara dessa som till exempel krävde certifikat vid arbeten och bara maskiner med dessa medier krävde regelbundna kontroller osv.. Men här nedanför ser ni ett urklipp från den nya förordningen där man i Artikel 2.a beskriver att nu räknas alla ämnen i Bilaga I, II och III som fluorerade gaser. Dock är det bara Bilaga I och första avsnittet i Bilaga II som är aktuellt för kylbranschen.

Urklipp: EUs F-gas förordning 2024/573

Man kan se dessa bilagor som grundämnes-listor eller listor med gaser som bara består av EN komponent. Men givetvis gäller samma regler för så kallade “blandgaser” som alltså består av två eller flera ingredienser från dessa bilagor. Den typen av gaser kan inte skrivas med i listorna eftersom det kommer nya lite nu och då, så man har bestämt att sätta reglerna för alla EN komponents gaserna och säga att om en blandgas består av någon ingrediens från dessa bilagor så ska även den räknas som en F-gas och med det alltså kräva certifikat och de maskiner som innehåller sådana gaser ska då följa samma regler som EN komponents gaserna.

Blandgaser

Blandade köldmediegaser benämns med en specifik nummerserie. De är 400- och 500-gaser som består av mer än en ingrediens. Dessa hittar vi inte i bilagorna med andra ord utan man måste leta på andra ställen, vi återkommer till det.

Här är en lista över vanliga köldmedier:

  • R134a (Finns med i Bilaga I, den innehåller bara en komponent)
  • R32 (Finns med i Bilaga I, den innehåller bara en komponent)
  • R407C (Blandgas som bland annat innehåller R134a)
  • R410A (Blandgas som bland annat innehåller R32)
  • R513A (Blandgas som består av en gas från Bilaga I och en från Bilaga II)

Alla dessa är alltså att betrakta som F-gaser och är på grund av detta väldigt reglerade.

Här nedanför kommer det urklipp från Bilaga I och Bilaga II där vi kan se vilka gaser som bara består av en ingrediens och räknas som F-gaser. OBS: i bilagorna så är köldmedierna benämnda med HFC-32 eller HFC-134a och så vidare.. Medans vi tidigare skrivit R32 till exempel. Bokstaven R står för “refrigerant” alltså köldmedium. R:et är ett samlingsbegrepp för just köldmedier och alla sådana gaser har en R-beteckning, även dem som inte innehåller fluor och det är bara en indikation på att denna gas är ett köldmedium.

Urklipp: Första sidan utav två från bilaga I

Urklipp: Bilaga II

Även denna bilaga innehåller F-gaser och har från och med nu i den nya förordningen blivit klassade som det precis som dem vi såg i bilaga I. Förut så var dessa undantagna krav på certifikat och andra krav men från och med nu så är det samma regler för båda bilagorna. Till exempel så finns R1234yf med i denna bilaga. Den är väldigt vanlig som gas i fordons AC och tidigare krävdes där inget certifikat men nu kommer det att börja krävas för alla gaser innehållandes fluor.

Summering

Den stora skillnaden med den nya förordningen jämfört med den gamla som gällde fram till början av 2024 är att nu så räknas inte bara Bilaga I som köldmedium som kräver certifikat och ska vara reglerade. Utan nu ska alltså alla gaser innehållandes fluor följa samma regler, även Bilaga II.

Alla köldmedier tilldelas ett specifikt R-nummer och det gäller även de medier som till exempel kallas för naturliga köldmedium (utan fluor). Blandgaser får ett nummer i 400- eller 500-serien.

Du kommer absolut inte att behöva kunna alla dessa utantill, utan det som är bra att kunna hitta till bilagorna i förordningen för att kunna läsa vilka gaser som ligger där. Hela lagtexten har man tillgång till på det teoretiska provet.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.