Viktiga Kyltekniska Begrepp Del 1

Förångning och Kondenseringstryck

Bilden ovanför visar ett litet kylsystem där vi har kopplat in vårat manometerställ för att kunna avgöra vad vi har för tryck. Vi har tidigare pratat om att kompressorn och expansionsventilen kommer att hjälpa oss att åstadkomma två olika tryck i maskinen, en kall sida med lågt tryck och en varm sida med högt tryck. Dessa två tryck kallas för Förångningstryck och Kondenseringstryck. Som vi redan också har nämnt så är det ju så att vi kan förändra vattens kokpunkt från 100 grader C till något helt annat om vi har möjlighet att ändra trycket. Precis samma sak gäller ju för ett köldmedium i en maskin om vi kan åstadkomma två olika tryck. I bilden ovanför så kan vi konstatera att det ena trycket på mätaren är 2,5 bar(e) och det andra trycket är 10 bar(e). Frågan är ju vad det faktiskt motsvarar för temperaturer, de är ju det vi egentligen skulle vilja veta. Trycket i sig är ju ganska ointressant när vi pratar om Luftkonditionering eller Kyl och Frys produkter, vi vill ju veta temperaturer för att avgöra om det kan bli tillräckligt kallt i vårat kylskåp.

Tabell för att omvandla tryck till temperatur

Vi kan här ta hjälp av tabeller som är specifika för alla olika medier givetvis för att se vad dessa två olika tryck egentligen betyder. Alltså 2,5 bar(e) motsvarar maskinens förångnings temperatur (temperaturen som mediet förångas på/kokar på och blir till gas) och 10 bar(e) motsvarar maskinens kondenserings temperatur (temperaturen som mediet kondenserar på/börjar bli vätska igen).

Appen “Danfoss Ref Tools”

Denna app har alla dessa tabeller och data tillsammans med väldigt mycket mer vettig info och är ett väldigt väl använt verktyg i branschen. Här ser ni två skärmdumpar från appen där vi kan konstatera vilka temperaturer dessa två tryck motsvarar:

Inställningar

Rätt köldmedium, R134a är valt och knappen där det står “Gauge” är gråmarkerad vilket gör att vi får rätt typ av tryckskala alltså Bar(g). Tyvärr är detta lite förvirrande då vi i Sverige kallar detta för Bar(e) vilket ni kan se högre upp. Bar(e) är det effektiva trycket eller det egentliga tryck som är inne i maskinen kan man säga.

Skulle vi ändra den knappen så kommer det istället stå “Absolute” vilket istället skulle visa Bar(a) som alltså är det absoluta trycket där även atmosfärstrycket räknas in. Men inne i en maskin så är det ju ett övertryck/effektivt alltså Bar(e) som vi vill mäta.

Detta är oerhört viktigt att tänka på! Eftersom alla tabeller och grafer som man ser på är i skalan Bar(a) medans vi alltid vill veta Bar(e). Det är superviktigt att känna till att det skiljer 1 Bar mellan (a) och (e) eftersom atmosfärstrycket är ca 1 Bar. Tabell för att illustrera detta:

Tryck i Bar(a)Tryck i Bar(e)
32
21
10
0-1
Bar(a) är alltid EN bar högre än Bar(e)

Som ni ser i tabellen så skiljer det sig 1 Bar, vi kan ju aldrig komma lägre än 0 Bar(a) i atmosfären för då är det fullkomligt vakuum men på ett manometerställ så skulle vi då vara på -1 Bar(e) istället.

Sammanfattning

Två av kylteknikens viktigaste begrepp när vi pratar om tryck är:
Förångningstryck och Kondenseringstryck.
Med hjälp av tabeller så omvandlar vi dessa två tryck till temperaturer som då blir:
Förångningstemp och Kondenseringstemp.

Alltså de temperaturer som köldmediet förångas och blir gas och när det väl kondenseras och blir vätska igen. Vi har tidigare pratat om att dessa tryck i kretsen håller sig konstanta på varsin sida av expansionsventilen. Så det spelar ingen roll vart på rören som vi kopplar in våra manometrar. Manometrarna används bara för att kunna konstatera trycket i kretsen, sen vad rören faktiskt visar sig vara för temperatur när vi väl mäter med termometer på rören avgör ju vad det är för fas på köldmediet i röret.

Det vi som kyltekniker SKA hålla reda på är ju att alla komponenter i maskinen faktiskt gör sitt jobb. Att kondensorn verkligen kondenserar mediet och att förångaren verkligen får mediet att koka igen. I del 2 ska vi gå in på detta lite mer specifikt.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.