Vilka lagar är specifika för Sverige?

Förutom de lagar som EU stiftar vad gäller F-gaser (EU 517/214 Förordning om F-gaser) och hantering kring dessa så har även Sverige tillägg med lagar och regler som berör F-gaser som är specifika för vårat land. Den Svenska F-gas förordningen heter SFS 2016:1128

Drift & Skötselinstruktioner

I Sverige så måste alla maskiner som innehåller 5ton Co2ekv (tyvärr sakas här info för vad som gäller med medier i Bilaga II) eller mer ha Drift & Skötsel-instruktioner på svenska för att förebygga och begränsa utsläpp av köldmedium. Detta måste producenter av dessa produkter se till att ha.
Samma regler gäller för aktörer som importerar maskiner innehållandes 5ton Co2ekv eller mer (även här saknas info om Bilaga II). Det är bara hermetiska maskiner som återigen får lite lättnader, dem behöver inte ha dessa Drift & Skötsel-instruktioner om de innehåller mindre än 10ton Co2ekv (saknas såklart info om Bilaga II).

Läcksökning av F-gas maskiner i Sverige

I Svensk lagtext så står det att man inte gör skillnad på vilken typ av F-gas maskin det rör sig om. Oavsett vad det är för typ av maskin så ska den läcksökas förutsatt att den nu innehåller 5ton Co2ekv eller mer av ett medium från Bilaga I eller om det är 1kg eller mer av ett köldmedium från Bilaga II (Här tillämpas de nya EU reglerna eftersom det i svensk text står just F-gas maskiner ska läcksökas och i Sverige så pekar man på EU att det som bestämts där ska gälla även i Sverige. Detta krav på läcksökning handlar inte bara om periodisk läcksökning, utan vi SKA alltid läcksöka när vi har gjort ett ingrepp på en maskin. Både vid service, underhåll, reparation och givetvis också vid installation.

Tacksamt nog behöver vi alltså inte fundera över vilken typ av maskin vi står framför när vi utför jobb. Alla maskiner lyder under samma regler till skillnad från EU nivå där inte riktigt alla typer av maskiner kräver periodisk läcksökning, registrering m.m.

Operatörens ansvar

Operatörer har även dem ett lite mer långtgående ansvar i Svensk lagtext. Exempelvis så står det att “Operatören ansvarar för att se till att den som sköter operatörens anläggningar har kunskap om och erfarenhet av maskinens drift och skötsel”. Vilket hjälper branschen att lättare efterfölja de certifieringskrav som finns eftersom även operatören alltså kan ställas till svars för vem dem anlitar.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.