4 – Registerföring

Nu kommer vi att gå igenom regler för registerföring av maskiner. Alla maskiner som anses orsaka en betydande påverkan på miljön vid ett eventuellt läckage ska enligt lag registerföras. Med andra ord, maskiner på 5ton Co2ekv från Bilaga I eller 1kg köldmedium från Bilaga II. Det är operatörens ansvar att upprätta och underhålla dessa register. Anledningen till detta är för att vi ska kunna se och påvisa att maskinerna går bra utan att det uppstår en massa läckage. Om det nu ändå uppstår läckor så är det då viktigt att det dokumenteras noggrant så att vi kan förebygga flera läckor.

Alla betydande ingrepp som genomförs på en sådan typ av maskin måste dokumenteras. Det finns standarder för vad ett sådant register ska innehålla och hur det ska se ut. I slutet av modulen så kommer det några kontrollfrågor

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.