Metoder för läcksökning

Val av metod mätmetod

Om man ska utföra läcksökning på en F-gas maskin som kräver detta så finns det två olika metoder att använda. Den certifierade teknikern kan välja vilken metod man vill så länge man kan avgöra att köldmediet inte har läckt ut.

Direkt mätmetod

Detta är metoden där man fysiskt letar efter läckage med hjälp av utrustning som kan avgöra om mediet läcker ut ur kretsen. Vi kan välja något av följande alternativ:

  • Elektronik läcksökare
  • Fluorescerande medel med UV lampa
  • Spåvatten/läckstray

Metoderna ska ses som komplement till varandra. Man kan alltså inte alltid använda sig av bara den ena metoden. Förutsättningen avgör vilken metod som är lämpligast. Det kan ju exempelvis röra sig om väldigt blåsig miljö. Då har den elektroniska läcksökaren svårt att detektera exakt vart problemet finns

Om det istället är väldigt ljust ute så kommer det vara svårt att se något tydligt med UV lampa.

Om det är väldigt små läckor eller exempelvis kalla ytor som är minusgrader så får vi svårt att använda läckspray på ett smidigt vis.

Viktigt att tänka på:
UV medel ska bara användas om tillverkaren av maskinen anser att det är en tekniskt möjlig metod.
Den elektroniska läcksökarens känslighet för detektion av läckage ska vara 5 gram per år

Indirekt mätmetod

Denna typ av läcksökning går mer ut på att värdera mätdata från maskinen. Först så måste man konstatera att alla komponenter är hela och rena och faktiskt fungerar, växlare måste vara fria från damm och is, fläktar och pumpar måste rotera med rätt hastighet osv..

När vi väl konstaterat detta så kan vi exempelvis kontrollera vissa av följande parametrar:

  • Tryck i kretsen
  • Temperaturer på rör och mätare
  • Strömförbrukning kompressor
  • Kontrollera registret för att se mängd påfyllt köldmedie
  • Läsa av larmhistorik
  • Kontrollera driftdata i elektroniska system mot verkligheten

Om vi kan konstatera att en maskin verkar läcka med en indirekt metod så behöver vi följa upp detta med en faktisk läcksökning med direkt metod för att fastställa exakt vart problemet ligger.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.