5 – Svensk lagstiftning

I denna modul så kommer vi att gå igenom de regler som Sverige har förutom de Europeiska lagar som vi har gått igenom vad gäller registerföring och läcksökning m.m. En avgörande skillnad är att vi i Sverige inte gör någon skillnad på vilken typ av maskin det handlar om. Regelverken för F-gaser gäller alla maskiner och produkter som finns i Sverige så länge de är tillräckligt stor mängd Co2ekv eller tillräckligt många kilo köldmedium beroende på Bilaga.

Viktigt att känna till här att att just för stunden så har inte Sverige hunnit uppdatera sin F-gas förordning i förhållande till den Europeiska. Den svenska pekar nämligen på den gamla förordningen från EU som inte längre gäller och vi väntar på en ny svensk utgåva som är på väg. Men i nuläget så är faktiskt det svenska regelverket lite otydligt på vissa punkter just på grund av den släpar lite efter.

Även denna modul kommer att avslutas med några kontrollfrågor rörandes dessa regler.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.