Registrets innehåll

Vad ska ett register egentligen innehålla?

I EU förordningen om F-gaser så har man specificerat exakt vad en maskins register ska innehålla. Här nedanför kommer ett utdrag från lagtexten där samtliga punkter är med:

Här framgår det att mängden köldmedium och vilken köldmedium maskinen innehåller måste finnas i registret. Man fyller även i registret vid de tillfällen utför ingrepp och när man har fyllt på eller tappat ur köldmedium. Man behöver föra in i registret om man har återvunnit något köldmedium och man för även in alla periodiska läckagekontroller som genomförts. Det måste också framgå tydligt vilka företag som har utfört dessa uppgifter på operatörens begäran.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.