Registrering av produkter

När måste vi börja registerföra?

Precis som tidigare regler så börjar även registerföring av F-gas maskiner att ske när de innehåller 5ton Co2ekv eller mer från Bilaga I eller 1kg köldmedium eller mer från Bilaga II. (Hermetiska maskiner då gäller reglerna från och med 10ton Co2ekv från Bilaga I och 2kg medium från Bilaga II)

Det är Operatören, alltså ägaren som ansvarar för att deras maskiner registerförs enligt gällande lagar och regler. Även denna bestämmelse kommer från EU 2024/573 Europeiska F-gas förordningen. Närmare bestämt Artikel 7.