Registrering av produkter

När måste vi börja registerföra?

Precis som tidigare regler så börjar även registerföring av F-gas maskiner att ske när de innehåller 5ton Co2ekv eller mer från Bilaga I eller 1kg köldmedium eller mer från Bilaga II. (Hermetiska maskiner då gäller reglerna från och med 10ton Co2ekv från Bilaga I och 2kg medium från Bilaga II)

Det är Operatören, alltså ägaren som ansvarar för att deras maskiner registerförs enligt gällande lagar och regler. Även denna bestämmelse kommer från EU 2024/573 Europeiska F-gas förordningen. Närmare bestämt Artikel 7.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.