8 – Kylsystemet

Nu har du kommit till den sista modulen av denna kurs och den kommer att gå igenom ett kylsystem och hur det generellt fungerar. Om du behöver ha mer förståelse för systemets funktioner och komponenter så rekommenderar vi att du också går igenom kursen Grundläggande Kylteknik eftersom den kursen inriktar sig mer på hur olika maskiner faktiskt fungerar samt att den går igenom alla olika delar av processen mer grundligt än vad vi gör i denna kurs.

Här koncentrerar vi oss mer på flöden och rimliga mätvärden på olika platser i systemet. Samt att tolka och tyda tabeller och diagram för att bilda oss en bra uppfattning om hur hela systemet hänger ihop samt genomgång av termodynamik och lättare felsökning och diagnostisering, så detta kräver en viss grund förståelse.

Efter alla kapitel i denna modul så avslutar vi med ett diagnostiskt test i termodynamik. Senare kommer även möjligheten att jobba med ännu fler diagnostiska frågor allt eftersom, vilket vi också kommer ägna en stor del av den fysiska kursen till.