Anmälningspliktig verksamhet

Vad händer vid 14ton Co2ekv?

Tidigare har vi pratat mycket om de Europeiska gemensamma kraven på läcksäkning, registerföring osv.. Sverige har ytterligare en regel vad gäller koldioxid ekvivalenter. Det är 14ton Co2evk som är värt att lägga på minnet då det är väldigt avgörande för hur kylbranschen i Sverige ser ut. Från och med det talet så är Operatörer (ägare av maskiner) rapporteringsskyldiga vad gäller deras “anläggning”. Med andra ord så måste operatörerna varje år före 31 mars skicka in uppgifter till tillsynsmyndigheten* beträffande all deras hantering av sina F-gas maskiner samt dess registerföring och alla ingrepp som utförts under året m.m.

I Sverige så definieras just order “anläggning” som den sammanställda mängd Co2evk som en operatör har i en och samma verksamhet, så denna lagtext gäller med andra ord enbart verksamheter och inte privatpersoner. Operatören behöver i detta fall räkna samman alla maskiner/aggregat de har i sin verksamhet och kommer man då upp i 14ton Co2ekv eller mer så är verksamheten med andra ord rapporteringsskyldig.

Viktigt att veta om är att man bara ska slå samman de maskiner som redan registerförs och läcksöks regelbundet. Med andra ord bara maskiner på 5ton Co2ekv eller mer. Alla maskiner som är under 5ton Co2evk anses inte orsaka en tillräckligt stor miljöpåverkan i sig själv och ska ju därför varken, registerföras, läcksökas eller inrapporteras. Tänk en luftvärmepump som sitter på en kontosbyggnad, den innehåller mindre än 5ton Co2ekv och behöver alltså inte rapporteras in heller.

Nedan följer några exempel:

Exempel 1, en litet aktiebolag som har 5st värmepumpar på sin industribyggnad

Typ av F-gas maskinAntal Co2ekv
1. Luftvärmepump: 1,2kg R410a (GWP 2088 x 1,2kg = 2505kg)2,5ton
2. Luftvärmepump: 1,2kg R410a (GWP 2088 x 1,2kg = 2505kg)2,5ton
3. Luftvärmepump: 1,2kg R410a (GWP 2088 x 1,2kg = 2505kg)2,5ton
4. Luftvattenpump: 2,8kg R410a (GWP 2088 x 2,8kg = 5846kg)ca 5,85ton**
5. Bergvärmepump: 2,4kg R407c (GWP 1774 x 2,3kg = 4080kg)ca 4,1ton
Totalt 17,45ton Co2evk

I detta exempel så ser vi att totalen blir en bit över 14ton Co2ekv, MEN enbart 1 av 5 maskiner är så stor att den ska registerföras och på grund av detta så har vi bara den maskinen som ska räknas in i verksamhetens “anläggning”. Så detta bolag är alltså inte rapporteringsskyldig.

Exempel 2, en Brf som har 3st lite större värmepumpar för att värma 62 lägenheter i en fastighet

Typ av F-gas maskinCo2ekv
1. Bergvärme: 5,8kg R407c (GWP 1774 x4,8kg = 8515kg)8,5ton
1. Bergvärme: 5,8kg R407c (GWP 1774 x4,8kg = 8515kg)8,5ton
1. Bergvärme: 5,8kg R407c (GWP 1774 x4,8kg = 8515kg)8,5ton
Totalt 25,5ton Co2ekv

Här har vi också en “anläggning” på över 14ton Co2ekv, skillnaden nu är att alla maskiner måste registerföras då de alla är på över 5ton Co2ekv och på grund av detta så måste alla räknas in i totalen. De är det som gör att denna Brf blir rapporteringsskyldiga för sin anläggning.

Logiken i detta blir att Exempel 1 alltså förvisso har en del maskiner innehållandes F-gaser men man har “spridit” ut riskerna för miljöpåverkan på flertalet mindre maskiner och det blir därför en lättnad i detta fall. Medans Exempel 2 har färre maskiner totalt men de man har skulle vid läckage påverka miljön mer än det förra exemplet och då behöver denna Brf i större utsträckning rapportera om sin hantering av sina maskiner.

Urklipp från lagtexten

Här kan man dessutom konstatera att det i §14 faktiskt står att om man tänker sig installera eller konvertera en F-gas anläggning som innehåller 14ton Co2ekv eller mer så måste man underrätta tillsynsmyndigheten först.

Vilka är tillsynsmyndighet?

Det finns två tillsynsmyndigheter att nämna vad gäller hanteringen av F-gaser i Sverige. Den vanligaste är Kommunernas miljö & hälso-kontor. De har hand om hanteringen för alla verksamheter på land, samt flyg, tåg, fordon osv.

Den andra tillsynsmyndigheten är Transportstyrelsen som enbart i fråga om F-gaser ansvarar för fartyg. Alla andra fall ligger som ovan nämnt på kommunerna.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.