Olika typer av köldmedium

Naturliga Köldmedier

Exempelvis så finns det köldmedier som kallas för naturliga  medier, dessa går att utvinna från naturen. Den stora fördelen som dessa medier är låga påverkan som de har på den globala miljön. Men nackdelen de medför är istället att de kan vara väldigt brandfarliga eller giftiga för människor samt att de kan behöva arbeta på väldigt höga tryck vilket i sig ställer mycket högre krav på säkerheten.

Syntetiska Köldmedier “F-gaser”

Det finns också så kallade syntetiska medier som är kemiskt framställda av människan. Den typen av medier har i regel mycket större påverkan på den globala miljön än naturliga alternativ. Men de har då istället betydligt mindre brandrisk och jobbar på tryck som är enklare att hantera.

Under väldigt många år har de syntetiska köldmedierna varit populära men på grund av sin negativa påverkan på miljön så är dem hårt reglerade av miljölagstiftning och användningen och hanteringen av dessa så kallade F-gaser eller fluorerade växthusgaser (syntetiska gaser som innehåller ämnet fluor) är begränsad till den tekniska personal och de företag som är certifierade för att jobba med dessa produkter.

Det finns en väldigt sotr mängd syntetiska F-gaser på marknaden och som kyltekniker så kommer man att komma i kontakt med väldigt många av dessa. Antalet köldmedier som endast består av en komponent (Enkomponents köldmedier) är relativt begränsat men det finns många köldmedier som består av fler än en ingrediens och de kallas då för bland köldmedier och alla blandningar har en speciell nummerserie. Dessa gaser finns i 400-serien och 500-serien. I tabellerna lite längre ner kommer du att se några vanligt förekommande bland köldmedier som används i branschen. Dessa består alltså utav två eller flera olika enkomponents köldmedier som man mixat ihop för att få nya egenskaper som lämpar sig för olika maskiner.

Krav På Certifikat

För de syntetiska köldmedierna krävs det alltså att man är certifierad som tekniker för att ha möjlighet att arbeta. Men i dagsläget så krävs det inte certifikat för de naturliga alternativen av köldmedium trots att dem blir vanligare och vanligare vissa typer av maskiner. Men inom en snar framtid kan vi komma att få krav på certifiering även för dessa medier då de medför helt nya typer av risker för de personer som ska jobba med kylteknik. Den globala miljön mår bättre men den direkta arbetsmiljön kring medierna medför nya risker och konsekvenser som är viktiga att känna till och göra riskanalyser kring.

Syntetiska HFC (F-gaser)

BenämningTyp av köldmediumSäkerhetsgrupp* GWP**
R32HFC (F-gas)A2 (Brandklassad)675
R134aHFC (F-gas)A11430
R404AHFC (F-gas) – BlandningA13922
R407CHFC (F-gas) – BlandningA11774
R410AHFC (F-gas) – BlandningA12088
R448AHFC (F-gas) – BlandningA11273
R452AHFC (F-gas) – BlandningA12141

Syntetiska HFO (F-gaser)

BenämningTyp av köldmediumSäkerhetsgrupp*GWP**
R1234yfHFO (F-gas omättad)A2 (Brandklassad)4
R1234zeHFO (F-gas omättad)A2 (Brandklassad)7

Naturliga köldmedier

BenämningTyp av köldmediumSäkerhetsgrupp* GWP**
R290HC Kolväte – PropanA3 (Väldigt brandfarligt)3
R600aHC Kolväte – IsobutanA3 (Väldigt brandfarligt)3
R1270HC Kolväte – PropylenA3 (Väldigt brandfarligt)2
R717AmmoniakB2 (Giftigt & Brandklassad)0
R744KoldioxidA11

* Säkerhetsgruppen beskriver de olika mediernas farlighet där de får en högre poäng efter hur farliga dem är att hantera. 1 = Ej brandfarlig, 2 = Brandklassad, 3 = Väldigt brandfarlig, de kan även få bokstaven A eller B där A = Ej giftig och B = Giftig.

** GWP = Global Warming Potential eller Global Uppvärmningspotential. Det är ett tal som beskriver hur pass mycket köldmediet påverkar det globala klimatet och uppvärmningen vid ett eventuellt läckage. Ju högre tal desto sämre för miljön ur den aspekten.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.