Olika typer av Personcertifikat

I Sverige så finns det totalt 5 olika typer av Certifikat för F-gaser. Beroende på vilken del av branschen man är verksam i och vilken typ av anläggningar man jobbar med så måste man se till att välja rätt typ av certifikat.

I det här avsnittet kommer vi att gå igenom vilka olika nivåer det finns på certifikat och vad man får utföra för jobb med dessa.

På EU nivå så finns det 4st olika certifikat och i Sverige så har vi valt att införa ett 5e alternativ som riktar sig specifikt mot fordonsbranschen. Men med det certifikatet får man inte utföra alla typer av jobb på fordon utan det är tänkt att man ska arbeta med luftkonditionering i motorfordon. Kategorierna som finns heter i fallande ordning Kategori I, II, III, IV & V där kategori I är det högsta cert man kan ha medans kategori V (Det svenska certet) är den lägsta nivån.

Kategori I

Med detta certifikat så får man utföra alla typer av ingrepp på F-gas system oavsett mängd köldmedium. Det är alltså den högsta kategori man kan ha.

Kategori II

Denna kategori är även den tänkt för att utföra ingrepp i F-gas system. Men inte alla typer av system och inte med vilka mängder köldmedium som helst.
Man får göra ingrepp i system som innehåller mindre än 3kg köldmedium (Om det handlar om hermetiska system så är mängden istället under 6kg)
Dock får man inte göra ingrepp i luftkonditioneringssystem på fordon. (Detta är på grund av att Sverige har infört vårt specifika cert för just AC i fordon)

Kategori III

Med kategori III cert så får man utföra vissa typer av ingrepp som enbart går ut på att tömma system på köldmedier. Med andra ord för att återvinna köldmedium ur maskiner och aggregat som då ska skrotas eller demonteras. Även här finns det begränsningar i vikt. Man får tömma maskiner under 3kg köldmedium (Om det handlar om hermetiska system så är mängden istället under 6kg)

Kategori IV

Certifikat för dem som bara ska utföra läcksökning av F-gas system. Här finns ingen begränsning i mängd köldmedier eftersom man inte får utföra ingrepp. Utan bara läcksöka utvändigt runt maskinen. Anledningen till att man ändå måste ha ett certifikat för denna typ av arbeten är ju att detta ska göras på maskiner som måste registerföras och periodiskt läcksökas och då krävs ett certifikat för att få utfärda officiella kontrollraporter för F-gas system som är giltiga.

Kategori V

Ett enkom framtaget certifikat för fordonsbranschen. Med detta så får du utföra ingrepp i kylsystem på fordon som är avsett för luftkonditionering, men inte några andra ingrepp i kylsystem som återfinns på fordon. Vi brukar förklara det som att du får jobba med kylsystemet som är till för att hålla kupé klimatet på ett bra sett. Men inte t.ex. göra ingrepp i lastutrymmet på en kylbil/frysbil eller för den delen andra mobila produkter som kyl containrar eller kyl/frys släp för lastbilar. Då krävs ett högre cert exempelvis Kategori II om det handlar om utrustning under 3kg (men tänk på att Kategori II i sin tur inte fick hålla på med AC i fordon) eller Kategori I ifall det är större aggregat. Kategori V har ingen begränsning vad gäller mängden köldmedium, man få alltså jobba med hur stora maskiner som helst så länge det bara handlar om luftkonditionering i fordon

Slutsats

Om du kommer att jobba med både fordons AC och kyl/frysutrymmen i fordon så måste man alltså ovillkorligen ha Kategori I eftersom det är de enda cert som får utföra alla de ingreppen.

Om du enbart ska jobba med mindre maskiner, exempelvis luft/luft värmepumpar så klarar man av att utföra nästan alla jobb med ett Kategori II cert, men det är aldrig fel att ha Kategori I om man vill vara säker på att man ska kunna jobba på de lite större maskinerna också.

Giltighetstid samt yrkesintyg

Alla ovan nämnda certifikat är giltiga i 5år, efter detta så behöver man göra en omcertifiering genom att avlägga ett nytt teoretiskt prov hos ett examinationscenter. Det praktiska provet behöver inte göras en gång till.

Dock är det viktigt att alla certifierade varje år under giltighetstiden intygar om att man fortfarande är yrkesverksam. Detta ska göras hos Incert och sker på enkom framtagen blankett som du hittar på Incert.se

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.