Påverkan på växthuseffekten

När vi pratar om växthuseffekten så brukar man alltid prata om koldioxid som referenspunkt. I våran lista här ovanför ser vi att koldioxid har GWP värde 1 vilket betyder att om vi släpper ut 1kg från en anläggning så motsvarar det att vi släppt ut 1kg i atmosfären.

Men om vi kollar på R134a som exempel så ser vi att den är 1430 gånger sämre för miljön jämfört med koldioxid. Så släpper vi ut 1kg av R134a så motsvarar det helt plötsligt 1430kg i koldioxid. Det kallar vi för Koldioxid ekvivalenter eller Co2ekv.

Anledningen till att vi vill likställa alla utsläpp med koldioxid är för att vi enklare ska förstå hur pass stor miljöpåverkan ett läckage i en kylmaskin medför. Vi ser med andra ord till att alltid prata samma språk vad gäller utsläpp. Alltså Koldioxid Ekvivalenter (betyder equal to = likställt med).

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.