Periodiska läckagekontroller

Vilka maskiner ska läcksökas?

I den Europeiska F-Gasförordningen EU 2024/573 artikel 5 kan vi hitta reglerna för vilka maskiner som måste läcksökas regelbundet samt med vilka intervaller detta måste ske.

Antingen på grund av mängden Co2ekv eller antal kilo i maskinen…

En nyhet sedan den nya EU förordningen är att:

  • F-gaser från bilaga I ska kontrolleras baserat på deras Co2ekv
  • F-gaser från bilaga II ska kontrolleras baserat på antalet kilo i maskinen

Tidigare var det ju alltså bara bilaga I som hade dessa krav på läcksökning och då var det alltid baserat på enbart antal Co2ekv maskinen motsvarade. Men eftersom även Bilaga II nu också ska räknas och kontrolleras och absolut läcksökas så måste man där istället basera gränsen för läcksökning på antal kilo i maskinerna då dessa gaser har så himla låg GWP vilket vi såg i förra avsnittet, därför blir deras Co2ekv aldrig särskilt stora.

Det är operatörens (ägaren av produkten) som ansvarar för att se till att maskiner som innehåller F-gaser regelbundet genomgår läcksökningar för att förebygga och upptäcka läckor av köldmedium. I Sverige så ska samtliga maskiner som innehåller gaser från Bilaga I, med mer än 5ton Co2ekv läcksökas regelbundet. Eller maskiner med gaser från Bilaga II, innehållandes mer än 1kg läcksökas.

Enbart hermetiska maskiner har lite lättnader i regelverket på grund av att deras konstruktion säkerställer att maskinen har avsevärt mindre risk att råka ut för läckage och därför behöver inte dessa maskiner kontrolleras förens de når upp till antingen 10ton Co2ekv av gaser från Bilaga I. Eller förens de innehåller 2kg av gaser från Bilaga II. Men när de väl kommit upp i den storleken så gäller samma regler som för alla andra maskiner.

Vad är en hermetiskt sluten maskin?

En hermetiskt sluten maskin är en maskin där alla delar av kretsen har sammanfogats med ett fast hopfogningssätt, exempelvis svetsning, hårdlödning eller liknande. Skarvarna på maskinen ska inte vara öppningsbara. Dessutom så ska serviceportar och liknande vara förslutna så att man inte av misstag öppnar köldmediekretsen. De får som mest läcka 3gr köldmeide per år. För att en maskin ska få klassas som hermetisk så måste en tredje part ha besiktat maskinen. Denna klassning kan inte ske i efterhand och stämplingen gäller bara så länge inga ingrepp utförs i köldmediesystemet.

Urklipp förordningen:


Tidsintervaller för läcksökning av gaser från Bilaga I

Beroende på maskinernas storlek så är det olika tidsintervaller för läcksökning där de mindre maskinerna som enbart är på 5ton Co2ekv ska kontrolleras med 12 månaders intervaller.

När maskinerna kommer upp i 50ton Co2ekv eller mer så måste de istället kontrolleras med 6 månaders intervall.

Sen när vi kommer upp på de allra största maskinerna som är från 500ton Co2ekv och uppåt så är kravet att dem ska läcksökas med 3 månaders intervall.

Summering:

Mindre än 5ton behöver inte läcksökas
5ton = 12 månaders intervall
50ton = 6 månaders intervall
500ton = 3 månaders intervall (OBS läs nedan ang. läckagevarningssystem. Alla maskiner på 500ton och uppåt måste vara utrustade med detta!)


Tidsintervaller för läcksökning av gaser från Bilaga II

Skillnaden med köldmedierna som ligger i Bilaga II är att de generellt har väldigt låga GWP och därför aldrig kommer att komma särskilt nära några 5ton Co2ekv, men eftersom även dessa gaser påverkar miljön negativt vid läckage så är det ändå viktigt att de kontrolleras för läckor regelbundet. Det är samma intervaller som gäller men istället så är det baserade på antal kilo i maskinerna.

Maskiner som innehåller 1kg köldmedium eller mer ska kontrolleras med 12 månaders intervall.

När mängden köldmedium i maskiner kommer upp i 10kg så ska dem istället läcksökas med 6 månaders intervall.

De största maskinerna är dem som då innehåller mer än 100kg och då blir intervallet för läcksökning 3 månader.

Summering:

Mindre än 1kg behöver inte läcksökas
1kg = 12 månaders intervall
10kg = 6 månaders intervall
100kg = 3 månaders intervall (OBS läs nedan ang. läckagevarningssystem. Alla maskiner på 100kg och uppåt måste vara utrustade med detta!)


Läckagevarningssystem

Maskiner som på något vis kräver återkommande läckagekontroller i intervallerna 5, 50 eller 500ton för medier i Bilaga I eller 1,10 eller 100kg för medier i Bilaga II kan även utrustas med varningssystem för läckage. Om ett sådant system monteras så dubbleras tiderna för intervallerna som tidigare nämnts här ovanför.

Bilaga I med varningssytem
5ton = 24 månaders intervall
50ton = 12 månaders intervall
500ton = 6 månaders intervall (Det står i lagtext att alla maskiner på 500ton eller mer måste ha ett fungerande varningssystem vilket betyder att det alltid är just 6 månaders intervall på dessa maskiner)

Bilaga II med varningssystem
1kg = 24 månaders intervall
10kg = 12 månaders intervall
100kg = 6 månaders intervall (Det står i lagtext att alla maskiner på 100kg eller mer måste ha ett fungerande varningssystem vilket betyder att det alltid är just 6 månaders intervall på dessa maskiner)

Om en maskin är utrustad med ett varnings system så måste även detta kontrolleras regelbundet, detta ska ske med 12 månaders intervall.

Urklipp förordningen: (Var uppmärksam på att det står i texten under 6a att det gäller utrustning MINDRE än 50ton Co2ekv eller MINDRE än 10kg, men det betyder ju inte att hur små maskiner som helst ska kontrolleras utan längst upp i punkt 1 så stod det att maskiner på 5ton Co2ekv eller 1kg köldmedium eller mer ska läcksökas regelbundet.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.