KCU Kyl & Cert Utbildningar AB

Kyltekniska utbildningar & examinering

Ny kursstart varje vecka


Våra utbildningar

Nyexaminering med förberedande utbildning

Förberedande utbildningar inför teoretisk och/eller praktisk nyexaminering. Anpassad utbildning beroende på kunskapsnivå och kategori.
Standardutbildning på KCU är 5 dagar med 2 dagar teori, 2 dagar praktik och prov 5:e dagen, normalt fredag.​​​​​​​

Läs mer
Image

Omexaminering med förberedande utbildning

Förberedande utbildningar inför teoretisk examinering. Anpassad utbildning beroende på kunskapsnivå och kategori. Standardutbildning på KCU är 2 dagar teori med prov 3:e dagen, normalt onsdag.​​​​​​

Läs mer
Image

Endast examineringsprov

Teoretiskt och praktiskt examineringsprov kan avläggas hos KCU utan utbildning inför ansökan om kylcertifikat hos INCERT. På plats hos oss i Uppsala och Östersund. Samtliga kategorier.

Läs mer

AC-utbildning för bilmekaniker & verkstäder

Personalen måste endera vara certifierad lägst kategori V eller ha ett eget utbildningsintyg. För alla övriga moment krävs att en certifierad person finns på servicestället. Utbildningen är 2 dagar, 2 x 8 timmar.

Läs mer

Kylutbildning och examinering i Uppsala, Östersund och Mariehamn

KCU grundades 2001 och vi har sedan dess levererat utbildningar i kylteknik anpassat för alla delar av kylbranschen.


Intresseanmälan


Vi är ett examinationscentra anlitat av Incert.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi bäst kan hjälpa dig.


Klicka här