AC mekaniker - Kategori V


AC certifikat - Jobba rätt

Nästan alla fordon i dag har AC som standard, alla verkstäder behöver ha personal som får utföra AC jobb


Som fordonsmekaniker så kommer man många gånger i kontakt med luftkonditioneringsutrustning som i många fall innehåller köldmedium som kräver specialkompetens för att få hanteras. Att skaffa sig rätt certifikat för arbetet är viktigt så att man vet hur man ska göra för att följa de lagar och förordningar som finns för detta. Som mekaniker med ett eget certifikat så får du självständigt arbeta med ingrepp i AC system på fordon.


Arbeta med luftkonditionering i fordon


Alternativet till ett eget certifikat är att man istället kan arbeta med ett utbildningsintyg för luftkonditionering i fordon men då kan man inte jobba helt självständigt utan det krävs att det alltid finns någon annan certifierad mekaniker i närheten på verkstaden vilket ibland kan vara krångligt planeringsmässigt. Genom att själv examinera sig så har man möjlighet att självständigt utföra alla arbetsmomenten utan överinsyn av någon annan vilket underlättar det dagliga arbetet. Dessutom har man då också möjlighet att ha andra mekaniker med utbildningsintyg under sig i sin tur. Framöver så ser det ut att bli betydligt fler köldmedium som kommer att kräva certifikat, även bilar med modernare alternativ på köldmedium.

Transportkyla - Kategori I


Mekaniker som jobbar med transportkyla behöver Kategori I certifikat

Transportbranschen består av många olika lösningar för att transportera kyl och frys produkter


Om man som mekaniker ska jobba med transportkyla i form av lastbilar eller släp eller transport utrymmen i fordon som innehåller F-gaser för att kyla varor och produkter så behöver man vara certifierad enligt Kategori I. Detta räknas som den högsta kategorin av de kylcertifikat som finns idag och med detta får man utföra dessa typer av jobb samt även de vanliga AC jobb som kan förekomma på fordonet. Det finns ingen begränsning på antalet kilo som får finnas i en viss produkt när man har Kategori I. Så om man ska jobba med både luftkonditionering i fordon samt transportkyla så behöver man ha Kategori I certifikat. 


Alla som jobbar med transportkyla måste ha ett eget certifikat, här går det inte att jobba med ett utbildningsintyg under överinseende av någon annan vilket man kan göra om man enbart jobbar med luftkonditionering i fordon. 

Se våra utbildningar

Vi håller en rad olika typer av utbildningar med kursstart nästan varje vecka året runt

Klicka här

Läs mer om certifikat

Beskrivning över de olika certifikat som finns

Klicka här