AC-utbildning för bilmekaniker

Sedan tidigare regleras tömning av fluorerade växthusgaser från fordon genom en EU-Förordning EG 307/2008. Denna fortsätter att gälla, vilket innebär att för själva tömningsmomentet måste personen endera vara certifierad lägst kategori V eller ha ett eget utbildningsintyg. För alla övriga moment krävs att en certifierad person finns på servicestället.


För vem är utbildningen?
För dig som idag inte har något certifikat i aktuell kategori eller där ditt gamla gått ut med mer än 6 månader.

Bildemonteringspersonal
I verksamheter där endast tömning sker, tex bildemontering, behöver ingen certifierad finnas på plats, däremot måste personen som utför tömningen ha eget utbildningsintyg.


Anmälan


  Företagsnamn *

  Namn *

  E-postadress *

  Telefon *

  Meddelande

  Utbildningen


  2 dagar utbildning (16 timmar).


  Vad ingår?


  Utbildningen inkluderas frukostmacka, kaffe och lunch.

  Ort


  Mekanikerutbildning genomförs på plats i Uppsala eller på Jämtlands Gymnasium Fyrvalla, Östersund. Utbildningen kan även utföras på plats hos företaget, minst 5 personer.

  Frågor?Klicka här
  Skicka ett mejl
  Vi besvarar dina frågor