Utbildningsintyg AC mekaniker


Utbildningsintyg för dig som är fordonsmekaniker och jobbar med AC

Alla mekaniker på en verkstad behöver inte ha egna certifikat. Du kan även jobba med utbildningsintyg


Ett alternativ för mekaniker och fordonsverkstäder som jobbar med AC system är att ha personal med Utbildningsintyg för luftkonditionering i fordon. Detta är inte ett certifikat motsvarande Kategori V. Men så länge det finns en annan person närvarande i verkstaden som är certifierad så är det möjligt för andra att jobba med AC systemen under överinseende av certifierad tekniker. Vi håller kurser för mekaniker som behöver ett Utbildningsintyg för AC, om ni är flera på en verkstad som är i behov av utbildning så är det möjligt att förlägga kursen på plats hos er. Annars kan man även komma till någon av våra lokaler för genomgång och kurs.

Se våra utbildningar

Vi håller en rad olika typer av utbildningar med kursstart nästan varje vecka året runt

Klicka här

Läs mer om certifikat

Beskrivning över de olika certifikat som finns

Klicka här