Information om kylcertifikat

För att ansöka om kylcertifikat krävs att du avlägger ett godkänt teoretiskt och praktiskt prov hos oss (För Kategori I & II krävs även att du avlägger ett godkänt lödprov. Om du har certifikat i aktuell kategori sedan tidigare krävs endast ett nytt teoretiskt prov vart femte år, kallat omexaminering. Efter godkänt teoretiskt prov ansöker du om personligt kylcertifikat hos Incert. De olika kylcertifikaten är indelade enligt följande kategorier:
  • Kategori I. Ingrepp för alla fyllnadsmängder, alla system
  • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder mindre än 3kg, dock ej luftkonditionering i fordon
  • Kategori III. Återvinning av fyllnadsmängder mindre än 3 kg
  • Kategori IV. Läckagekontroller utan att göra ingrepp
  • Kategori V. För luftkonditionering i fordon, dock ej övrig mobil kyla
Vi på KCU hjälper dig med förberedande utbildning inför praktiskt och teoretiskt prov samt lödprov. Du är även välkommen att endast göra proven (examinering) hos oss.

Nyexaminering


Nyexaminering innebär att man avlägger både teoretiskt och praktiskt prov (Även lödprov för kategori I och II). För dig som idag inte har något certifikat i aktuell kategori eller där ditt gamla löpt ut ut med mer än 6 månader.


Omexaminering


Omexaminering innebär endast teoretiskt prov. Du måste ha certifikat i aktuell kategori. Om det har löpt ut med mer än 6 månader så måste man göra om hela examineringen.

Bra länkar


För mer information kring lagar & förordningar, företagscertifikat, personcertifikat och årliga intyg se Incerts hemsida.

För bra information om f-gaser och periodiserad läckagekontroll se alltomfgas.se.