Kyltekniker


Att arbeta som kyltekniker i kyl- & värmepumpsbranschen

Ett mångsidigt, spännande och utvecklande yrke


Som kyltekniker jobbar du med att installera, underhålla och reparera kyl och värmesystem i alla tänkbara anläggningar och applikationer. Allt från värmepumpar i bostäder till stora industrianläggningar som livsmedelsproduktion, ishallar, datacenter och kraftverk. Yrket är väldigt mångsidigt och som tekniker så får man en bred kunskap och förståelse för hur kyl och värmesystem fungerar samt att man får möjlighet att utveckla och energieffektivisera de uppvärmningssystem som vi använder idag och installera morgondagens system,  för att kunna gå mot ett mer hållbart samhälle som kan vara mer oberoende av fossila energikällor. En kylteknikers uppgift blir att se till så att allt jobbar energieffektivt och säkert. Regelbundna kontroller och underhåll säkerställer att verkningsgrader och driftsäkerheten är optimal.


Kylcertifikat - Ett bra kompetensbevis


Branschen och myndigheter har högra krav på certifiering för verksamma kyltekniker. Många av de kyl- & värmepumpsmaskiner som finns på marknaden idag innehåller miljöfarliga ämnen vilket ställer krav på kompetens kring hanteringen och ska man arbeta med den typen av utrustning så måste man som tekniker vara certifierad för arbetet. Vi på KCU Kylutbildningar har i mer än 20år utbildat och examinerat tekniker inför certifiering hos Incert. 

Framtiden som kyltekniker ser väldigt intressant ut, energieffektivisering och optimering kommer att spela en stor roll för att nå de klimatmål som är uppsatta och det kommer krävas en stor omställning i branschen vad gäller typen av köldmedier som används för att nå dessa mål. Det ställer dessutom nya krav på de tekniker som utför arbetet. Vidareutveckling och utbildning för tekniker kommer alltid att finnas och branschens möjligheter är väldigt många.

Se våra utbildningar

Vi håller en rad olika typer av utbildningar med kursstart nästan varje vecka året runt

Klicka här

Läs mer om certifikat

Beskrivning över de olika certifikat som finns

Klicka här